Valmentaja

Karita Leino

KTM, Opettajan pedagoginen pätevyys
Member of NeuroLeadership Institute

Karitan intohimona on ihmismielen ymmärtäminen ja aivokapasiteetin löytäminen ja hyödyntäminen paremman työelämän rakentamisessa. Hän tarkastelee laaja-alaisesti ihmisten johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia hyödyntäen osaamistaan positiivisen psykologian, aikuispedagogiikan, valmentavan johtajuuden sekä neurotieteiden osa-alueista. Karita on toiminut noin viisitoista vuotta liikkeenjohdon kehittämistehtävissä Aalto University Executive Educationissa sekä myynti- ja markkinointitehtävissä AAC Globalissa. Johtamisen neurotieteitä hän on opiskellut Neuroleadership Instituutissa (USA).

”Neurotieteen ja positiivisen psykologian alalla on tehty paljon kiinnostavaa tutkimusta siitä miten ajattelumme ja asenteemme vaikuttaa hyvinvointiimme, toimintaamme sekä tuloksiimme. Ymmärtämällä aivojen ja mielen toiminnan perusperiaatteita jaksat paremmin, pystyt säilyttämään toimintakykysi muutoksissa sekä oppimaan uusia asioita ja vastaamaan haasteisiin.”

”Valmennuksissa hyödynnän erityisesti uusimpien aivotutkimustulosten löydöksiä ajattelun laajentamiseksi ja vaikuttavien tulosten aikaansaamiseksi. Valmennuksissa pysähdymme ajattelemaan yhdessä ja etsimme selkeyttä monimutkaisiin asioihin. Kiteyttävä viitekehys luo hyvän pohjan keskusteluille ja omakohtaisten oivallusten syntymiselle. Toiminnalliset harjoitukset ja sparrauskeskustelut tukevat asioiden käytäntöön viemistä”.

Valmentajana Karita on saanut kiitosta mm. teorian ja käytännön yhteensovittamisen taidosta, innostavasta otteesta sekä laajasta asiantuntemuksesta.