TYÖYHTEISÖTAIDOT

Miten rakentaa yhteistyötä ja oppia muilta?

Tarvitsemme toisten ajatuksia, ideoita ja osaamista, koska monimutkaisessa toimintaympäristössä kukaan ei pärjää yksin. Tänä päivänä oppimisen pitäisi olla osa arkea ja tapa toimia. Sanotaan että seuraava työn tuottavuushyppy tulee jakamisesta.

Yhteistyö erilaisten ihmisten kanssa ei kuitenkaan ole aina mutkatonta. Sosiaalista käyttäytymistämme ohjaa aivojen toiminnan perusperiaate eli uhkien minimointi ja mielihyvän maksimointi. Tässä valmennuksessa tulee tutuksi aivojen motivaatiomalli sosiaalisissa suhteissa (SCARF). Tämän viitekehyksen avulla sinun on helpompi ymmärtää muiden käyttäytymistä ja näin vahvistaa yhteistyötaitojasi. Valmennuksessa pohdimme myös mistä sitoutuminen työhön ja työyhteisöön syntyy ja miten organisaatio kehittyy vuorovaikutuksen avulla. Valmennuksessa opit miten oma käyttäytymisesi vaikuttaa muihin ja miten voit edistää yhteistyötä, muilta oppimista ja yhteisten tavoitteiden saavuttamista.