MUUTOS- JA PAINEENSIETOKYKY

Miten vahvistaa omia ”muutosmuskeleita”?

Olemme pohjimmiltamme luolaihmisiä. Ihmisten aivot kehittyivät nykyiseen muotoonsa tuhansia vuosia sitten. Reagoimme työelämän muutoksiin aivan samalla tavalla kuin luolaihmiset reagoivat muutoksiin. Kun havaintomme ympäristöstä eivät vastaa odotuksiamme, koemme menettävämme hallinnan tunteen, minkä aviomme tulkitsevat uhkaviestiksi. Ihminen reagoi uhkaavaan tilanteeseen luontaisesti joko hyökkäämällä, pakenemalla tai vetäytymällä.

Paineensietokyky ja muutosvalmius ovat aivojen käyttötaitoja, joiden kehittäminen parantaa toimintakykyä erilaisissa ristiriitatilanteissa ja muutoksessa. Korkea muutoskyky näkyy yksilön kykynä selviytyä muutostilanteissa -uudistua, muuntautua ja palautua, oppia samalla sekä uutta että pois vanhasta. Aivan kuten fyysisiä lihaksia, myös ihmisten ”muutosmuskeleita” voi vahvistaa. Tällä valmennusluennolla opit millaisia ominaispiirteitä löytyy muutoskykyisiltä ihmisiltä, pääset arvioimaan omaa muutoskykyäsi ja opit miten omia ”muutosmuskeleita” voi lähteä vahvistamaan. Valmennuksen jälkeen sinun on helpompi toimia epävarmoissa olosuhteissa ja nähdä muutos mahdollisuutena.