MENTAALINEN JA FYYSINEN ENERGIA

Miten vaalia aivojen ja mielen kokonaisvaltasta hyvinvointia?

Työelämässä menestyminen vaatii henkistä ja fyysistä energiaa sekä älyllisestä kunnosta huolehtimista. Älyllinen kunto kuvastaa ihmisen kykyä kohdata älyllisiä haasteita, oppia uutta ja sietää stressiä. Älyllinen kunto linkittyy suoraan luovuuteen, tehokkuuteen ja yleensäkin onnelliseen elämään

Tässä hyvinvointivalmennuksessa opit mistä osa-alueista aivojen ja mielen kokonaisvaltainen hyvinvointi muodostuu. Pääset rakentamaan itsellesi hyvinvoinnin lautasmallia, josta löytyy eväät fyysisen ja mentaalisen energian kasvattamiseen ja aivojen ja mielen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin pitkäkestoiseen vaalimiseen. Omilla elämäntapavalinnoillasi ja toiminnallasi voit merkittävästi hidastaa ikääntymisen tuomia muutoksia, vahvistaa älyllistä kuntoasi sekä saada elämääsi lisää väriä ja virtaa.

Valmennus sisältää viimeisimpään aivotutkimukseen pohjautuvaa tietoa, toiminnallisia harjoituksia ja konkreettisia vinkkejä aivokunnon ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.