MENESTYKSEN MINDSET

Miten löytää menestyksen mindset?

Menestyneiden ja ei-menestyneiden organisaatioiden välillä on suuri ero ajattelussa. Kun organisaatiossa nähdään mahdollisuuksia ja potentiaalia itsessä ja muissa, ovat mahdollisuuden menestyä suuremmat. Yksilötasolla se kuinka kyvykkäänä näet itsesi, heijastaa suoraan siihen, kuinka helposti tartut haasteisiin.

Oman sisäisen puheen tunnistaminen on ensiaskel oman ajattelun kehittämisessä. Tällä valmennusluennolla saat tilaisuuden ravistella ajattelumallejasi sekä pohtia asennettasi virheiden tekemiseen, kasvuun ja uudistumiseen. Opit miten voit tukea dynaamisen mindsetin löytämistä, uusien näkökulmien hyödyntämistä ja uudistumista.