Valmennukset

Brainer -valmennuksessa vahvistat itsensä johtamisen taitoja; saat tutkimukseen perustuvaa tietoa ja konkreettisia työkaluja aivokunnon ja mielen johtamiseen. Vahvistat näin omaa ja työyhteisösi kykyä oppia ja voida hyvin, toimia tehokkaammin ja sopeutua muutoksiin.

Valmennus voi olla oivalluttava tietoisku, minivalmennus tai laajempi kehittymisprosessi. Näkökulma/teemat voidaan räätälöidä yrityksenne erityistarpeisiin tai voitte valita valmiin kokonaisuuden alla olevista vaihtoehdoista:

Fyysinen ja mentaalinen energia: Miten vaalia aivojen ja mielen hyvinvointia?

Rakennat itsellesi aivojen ja mielen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lautasmalin, jonka avulla voit vahvistaa energiatasoasi ja voida hyvin pitkällä aikavälillä. Vahvistat näin myös kykyäsi kohdata uusia haasteita ja uudistua hektisessä työelämässä.

Lue lisää
Aika ja fokus: Miten vahvistaa keskittymiskykyä?

Opit mistä osa-alueista keskittymiskyky muodostuu ja miten voit lähteä vahvistamaan keskittymiskykyäsi ulkoisia ja sisäisiä häiriötekijöitä poistamalla. Saat tukea ajankäyttösi tehostamiseen mielen mahdollisuuksia hyödyntämällä.

Lue lisää
Asenne ratkaisee: Miten löytää menesyksen mindset?

Saat tilaisuuden pysähtyä pohtimaan omia ajattelumallejasi, jotka vaikuttavat kaiken toimintasi taustalla. Opit miten voit tukea dynaamisen mindsetin löytämistä, virheistä oppimista, uusien näkökulmien hyödyntämistä ja uudistumista.

Lue lisää
Muutos- ja paineensietokyky: Miten vahvistaa ”muutosmuskeleita”?

Opit millaisia ominaispiirteitä löytyy muutoskykyisiltä ihmisiltä ja miten omia ”muutosmuskeleita” (positiivisuus, järjestelmällisyys, joustava ajattelu, sosiaaliset taidot ja proaktiivisuus) voi lähteä vahvistamaan.

Lue lisää
Työyhteisötaidot: Miten rakentaa yhteistyötä ja oppia muilta?

Tutustut aivojen ”sosiaalisten tilanteiden motivaatiomalliin” ja opit miten sen pohjalta oma käyttäytymisesi vaikuttaa muihin; miten voit edistää yhteistyötä, yhteisten tavoitteiden saavuttamista sekä osaamisen jakamista ja kehittämistä.

Lue lisää
Neurojohtaminen: Ihmismieli organisaation menestystekijänä

Opit mistä neurojohtamisessa on kysymys ja miten aivoymmärrystä voi lähteä hyödyntämään oman toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä. Tulevaisuuden johtaja on ihmismielen asiantuntija!

Lue lisää